quinta-feira, 3 de junho de 2010

Descompoño a vida en factores primos

Cada vez máis infindos
Desfaise a materia orgánica
En micro-moléculas elementais
Descomponse a túa ollada
En mensaxes subliminares
Descomponse a morte en ...
Partículas tridimensionais