sábado, 17 de dezembro de 2011

A Lois

Nun poema,
escribiches o sufrimento eterno
a dor dun corpo enfermo
o sentimento escachado
nun berro que abrangue
todo un océano...
escrito nos versos, deixaches
a rebeldía da palabra
a resignación atada
a morte que asoballa
e a negrura da ollada
nunha verde esperanza
deixaches, unha parte de ti
inoculada no verbo
e na semántica que te precede...