domingo, 17 de outubro de 2010

IN MEMORIAM


Creación inspirada na illa de San Simón. Vídeo que pretende reflectir nas imaxes, no son e nas palabras todo un triste pasado... cheo de medo, de represión. Un pasado, presente na memoria.
Unha memoria colectiva e viva como as ondas do mar que aínda falan, falan da noite que asolagou vidas coa forza da violencia e da inxustiza. Falan da Memoria Histórica.